Www.Fylkene.no | Kontakt Oss | Annonsere | Sokogkjop.no | Bolig forum |

 

 

Sett fylkene.no som startside

 Hallingdal Eiendomstaksering AS
Elveveien 4, 3550 Gol ........................................................... 320 74494

Arvid Røstgård
Frydenlund 26 B, 3400 Lier .................................................... 328 47340

Byggmester, entreprenør. Alt innen bolig/industri taksering.

Ing Thomassen Jon
Kvernhusveien 8b,  3057 Solbergelva ..................... 41577328 / 32230238

Verdi/skade/tilstandrapport

Takstservice, Lars O Winjum
Bråtaveien 19, 3420 lierskogen .............................................. 915 91886

Priser og bestillingskjema på internett, 10% rabatt til medlemmer av huseierne-landsforbund

Google
 
 

 

 

 

 

Drammen Flesberg Flå Gol Hemsedal Hol Hole Hurum Kongsberg Krødsherad Lier Modum Nedre Eiker Nes Nore og Uvdal Ringerike Rollag Røyken Sigdal Øvre Eiker Ål
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Oppland Buskerud Oslo Akershus Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Østfold Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Hedmark Troms Finnmark Svalbard Nordland Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag