Www.Fylkene.no | Kontakt Oss | Annonsere | Sokogkjop.no | Bolig forum |

 

 

Sett fylkene.no som startside

 Advokathjelpen v/ Jon Terje
Hestehagen 12, 3442 Hyggen ................................................. 312 85994

Forenede Advokater
Engene 15, 3015 Drammen .................................................... 313 08080

Ved kontoret er det to advokater som samlet har utstrakt erfaring innen de fleste rettsområder. Advokatene tilstreber å gi en rask og personlig oppfølgning i alle saker. Klientene skal få oppleve å få gode råd og bli møtt med omtanke i den enkelte sak.

Advokat Rolf B. Nybakk og Jostein S. Valla
Sparebank bygget, 3540 Nesbyen ........................................... 320 71000

Tingsrett, fast eiendom, odel og arv. Kontraktsrett!

Fri Rettshjelp, Advokat Vidar Borgersen
Bragernes Torg 1, 3017 Drammen .......................................... 328 50820

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
Nedre Storgata 15/17, 3015 Drammen .................................... 322 55510

Advokatfirmaet Svensson Nøkleby ANS er Buskeruds største advokatfirma med 32 medarbeidere. Selskapets 23 advokater/advokatfullmektiger er organisert i faggrupper der det utvikles spesialkompetanse innen flere rettsområder. Kompetanse sikres også ved etablerte kvalitetsprosedyrer. Svensson Nøkleby ANS er ISO- sertifisert som ett av de første advokatfirmaer i landet.
Svensson Nøkleby ANS er medlem av Eurojuris som er Europas største advokatsamarbeid.

Advokatene Ekern, Evensen og Gjone MNA
Dronninggt 2, 3019 Drammen ................................................ 328 60200

Advokatene på Bryggen
3470 Slemmestad ................................................................. 312 94646

Advokat Fuglesang, Arvesen & Kjær
Erik Børresens Alle 9, 3015 Drammen ..................................... 322 13550

Advokat & Eindomshuset
Vaterlandsveien 3, 3470 Slemmestad ...................................... 640 00300

Advokat Claus Frimann-dahl
Tollbugata 54 Cappelengården, 3044 Drammen ....................... 328 26080

Advokatene Roll-Mathisen & Braseth
Kong Rings gate 16, 3510 Hønefoss ......................................... 321 21053

Juridisk rådgivning og bistand. Familie, arv, erstatningsrett, strafferett, barnevern, forvaltningsrett, eiendom, samboeravtale, arbeidsrett.

Google
 
 

 

 

 

 

Drammen Flesberg Flå Gol Hemsedal Hol Hole Hurum Kongsberg Krødsherad Lier Modum Nedre Eiker Nes Nore og Uvdal Ringerike Rollag Røyken Sigdal Øvre Eiker Ål
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Oppland Buskerud Oslo Akershus Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Østfold Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Hedmark Troms Finnmark Svalbard Nordland Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag